CV: Lisbeth Nielsen

Jeg har siden 1995 arbejdet freelance som fortæller, skuespiller, underviser, instruktør, manuskriptforfatter, koordinator, projektleder og idemager.
 • Fortæller: Jeg er en del af Randers Fortællerne.
  Jeg fortæller i "Baggårdsfortællinger" på gader og stræder, i skoler og børnehaver, på museer, i Århus Festuge og ved andre fortællearrangementer for børn og voksne.
  Jeg underviser i fortælling (på folke- daghøj- og højskoler).
  Jeg har sammen med børn lavet en lille bog med deres egne fortællinger.
  Er initiativtager til fortælleprojektet "Ælle Bælle".
 • Skuespiller: I "Fru Yvonnes Fornøjelige Serveringsteater", børneteater forestillinger, fortælleteater og ved diverse arrangementer.
 • Underviser: I drama/teater på Randers Ungdomsskole, 10. klasse på Nørrevangsskolen, Sommerteaterskolen KALIMA og Kastali’a, Vestenvindens Teaterskole for børn og unge og underviser desuden pædagoger og lærere i fortælling samt i drama som pædagogisk værktøj.
 • Instruktør: Af børne-, ungdoms- og voksen forestillinger (op til 160 børn).
 • Manuskriptforfatter: Til børne-, ungdoms- og voksenteaterforestillinger.
 • Koordinator: Af Børnekultur-Ugen i Randers (for 7. gang).
 • Projektleder/Producent: Ved fortælleteater, opsætninger for psykisk udviklingshæmmede, børne-, ungdoms- og voksenteaterforestillinger. Filmen ”AlleSjælesdag”, ”Lyndanisse 1219” og Egnsspillet "700 år er ingen alder" i Randers.
 • Idemager: Mitten Ferrar og jeg har ud- og afviklet div. events. Eks.: ”Levende Vinduer” og H.C. Andersen event.
 • Uddannet pædagog i ’85. Fra ’85 til ’88 arbejdede jeg som pædagog i henholdsvis vuggestue og på værested for unge. Fra '88 til ’95 arbejdede jeg med pædagogjobbet og sideløbende med projekter indenfor børneteater, teater med psykisk udviklingshæmmede og musikfestivaler.
Andet:
 • Jeg deltager løbende i kurser for at udvikle fortælling og teater.
 • Jeg modtog Kulturprisen 2002 fra Biblioteks- og Kulturforeningen for Århus Amt og Randers Kulturpris i 2011.
 • Jeg taler tegnsprog.
 • Og så har to dejlige drenge... og en kat der hedder Leo