Fortælleteater for børn
Stederne har været mange fx, en bunker, Helligåndshuset i Randers, en baggård, et kæmpe telt og en scene på Kulturhistorisk Museum i Randers. Jeg har været havheks, ”Den Hvide Dame”, den verdens berømte Fru von Hatten, fortælle-lærling og meget andet. Oplevelserne og historierne har været pragtfulde, og mødet med børnene har givet inspiration til at fortælle en god historie.

Fortælleteater er en levende fortælleform, hvor børnene bliver en del af historien. Børnene bydes op og får, som inspiration til fortællingen, en hat, en fjer, en krone eller en kappe på. Børnene er med til at forme fortællingen, så man ved aldrig, hvor den ender!

Formen er også velegnet til voksne psykisk udviklingshæmmede og voksne med en livlig fantasi.

Når muligheden byder sig, tager jeg Jesper K. Nielsen med, - så kommer vi som ”Hans og Grethe” og laver fortælleteater.

Jeg (eller vi) kommer gerne og laver fortælleteater... kontakt mig på lisbeth@lisbethn.dk

        Fortælling – en god historie
                        Fantastiske fortællinger og heftige historier
                                       Fortælleworkshop
                                                   Fortælleteater for børn